Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, dan moet u als werkgever in beginsel maximaal 2 jaar loon doorbetalen. Die termijn kan worden verlengd als u zich aantoonbaar te weinig heeft ingespannen voor de re-integratie van uw werknemer.

De verlenging van de loondoorbetaling kan ook aan de orde zijn wanneer uw werknemer na 2 jaar loondoorbetaling de WIA-uitkering te laat heeft aangevraagd. Dit betekent echter niet dat u dan zonder meer loon moet doorbetalen totdat uw werknemer zijn/haar uitkering krijgt. Maar het UWV gaat daar kennelijk soms wel vanuit.

Laat daarom een beslissing van het UWV altijd kritisch controleren en als er fouten zijn gemaakt, zorg dat tijdig (binnen 6 weken) bezwaar is gemaakt. U kunt er veel kosten mee besparen.

Bron: Fiscount