het pensioen

Het pensioen van uw werknemer.

De oudedagsvoorziening wordt veelal gezien een noodzakelijk kwaad. Noodzakelijk omdat we er natuurlijk allemaal graag warmpjes bij zitten wanneer we de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Een kwaad omdat de aanlevering van de gegevens en de spelregels van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar regelmatig voor grote onduidelijkheden zorgen.

dejong & biedt u daarom de mogelijkheid de pensioenadministratie en bijbehorende kopzorgen uit te besteden.

Bedrijfstakpensioen

Voor sommige bedrijfstakken zijn er verplichtgestelde pensioenfondsen. De werkgever die geluk heeft wordt door het fonds aangeschreven na inschrijving bij de kamer van koophandel of aanmelding bij de belastingdienst. De werkgever die minder geluk heeft wordt na drie jaar door het fonds op de vingers getikt dat hij/zij zich nooit gemeld heeft, en over de afgelopen drie jaren premie verschuldigd is. Wilt u weten of er een bedrijfstakpensioenfonds voor u van toepassing is? dejong & zoekt het voor u uit!

Pensioenaangifte

Diverse bedrijfstakpensioenfondsen zijn onlangs gestart met het digitaal aanleveren van de pensioengegevens middels een zogenaamde “pensioenaangifte”. Deze worden, net zoals de loonaangiften aan de belastingdienst, maandelijks aangeleverd aan de pensioenfondsen. Bij het uitbesteden van uw loonadministratie kan dejong & ook de pensioenaangifte voor u indienen!